Bus sodinamas 5-tūkstantasis ąžuolo želdinių hektaras

Bus sodinamas 5-tūkstantasis ąžuolo želdinių hektaras

Balandžio 28 d. Ukmergės miškų urėdijoje Želvos girininkijoje bus sodinamas 5-tūkstantasis ąžuolo želdinių hektaras. Ąžuolus drauge su miškininkais sodins aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

„Džiaugiuosi, kad prieš 5 metus pradėti atsodinti ąžuolynai ir šių vertingų medžių kasmet Lietuvos miškuose turime vis daugiau. Taip išsaugosime ateities kartoms lietuvių tapatybės simbolį“, – sakė aplinkos ministras V. Mazuronis.

Paprastasis ąžuolas – viena vertingiausių Lietuvai būdingų vietinių medžių rūšių. Praeityje ąžuolynų Lietuvoje buvo daug daugiau, vėliau jų veisimas ypač sumažėjo dėl žvėrių, ligų ir kenkėjų. Į dirbtinį ąžuolynų veisimą nebuvo orientuojamasi, nes šios medžių rūšies želdinių veisimas, priežiūra ir apsauga labai sudėtinga ir brangi.

Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa pradėta įgyvendinti 2006 metais. Pradėtos rinkti ir kaupti ąžuolo sėklos, organizuotas ąžuolo sodmenų išauginimas. Nuo 2009 metų pradėti programoje numatytų ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo darbai, taikomos ąžuolo želdinių apsaugos priemonės, stebimi įveisti ąžuolynai.

Per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje pasodinti beveik penki tūkstančiai hektarų ąžuolynų. Iki 2020 metų siekiama padidinti ąžuolynų plotus apie 9 tūkst. ha, nuo 2,0 iki 2,4 proc. visų medynų ploto. Nuo programos vykdymo pradžios šalies valstybiniuose miškuose ąžuolynų plotai kasmet didinami po 700–800 ha.