Įvyko miškų urėdijų veiklos rezultatų svarstymas

Įvyko miškų urėdijų veiklos rezultatų svarstymas

Šių metų kovo 25 d. aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, aplinkos viceministrai Daiva Matonienė ir Linas Jonauskas dalyvavo Anykščių miškų urėdijoje, kur buvo svarstoma Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Anykščių miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatai.

Po VĮ miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų svarstymo įvyko VĮ Anykščių miškų urėdijos kolektyvo bei VĮ Biržų, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio miškų urėdijų atstovų susitikimas su Aplinkos ministerijos vadovybe. Susirinkimo metu aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pristatė žaliavos biokuro gamybai ir biokuro ruošos miškų urėdijose svarbą šalies energetiniam ūkiui. Informavo, kad nuo kovo 13 d. telefonu 112 žmonės gali pranešti informaciją apie brakonieriavimą, neteisėtą miško ar kitų želdinių kirtimą, laužų deginimą draudžiamoje vietoje ar kitą aplinkosaugos pažeidimą. Informacija iškart perduodama kiekviename regione visą parą budintiems ekipažams – aplinkos apsaugos kontrolę vykdantiems pareigūnams, dalyvaujantiems reiduose.

Vadovaujantis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-364 „Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 12.8 punktu ir atsižvelgiant į Miškų urėdų tarybos valdybos posėdžio, įvykusio 2014 m. vasario 20 d., protokolinę nutartį, VĮ miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų svarstymas kovo mėn. įvyko visose miškų urėdijose.
VĮ miškų urėdijų miškų urėdams 2013 m. ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų svarstymo metu miškų urėdijos pristatė 2013 m. veiklos prioritetų ir prioritetinių uždavinių įgyvendinimą, 2014 m. veiklos prioritetus ir planuojamus pasiekti esminius rezultatus.

Veiklos rezultatus svarstė generalinio miškų urėdo įsakymu sudarytos komisijos (Komisijų sudėtyje – Generalinės miškų urėdijos vadovybė, skyrių vedėjai ir specialistai). Veiklos rezultatus pristatė VĮ miškų urėdijų miškų urėdai, svarstymuose dalyvavo miškų urėdijų specialistai, atsakingi už miškininkystės, medienos ruošos ir prekybos bei apskaitos sritis.

VĮ miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų svarstymo metu komisijos įvertino miškų urėdijų veiklos rezultatus ir miškų urėdų pareiginių funkcijų vykdymą.

Valstybės įmonių miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų vertinimą peržiūrės specialiai tam sudaryta komisija, kuriai pavesta vertinant valstybės įmonių miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatus atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų ir Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programų nuostatų, Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų prioritetų 2013 metams įgyvendinimą, VĮ miškų urėdijų 2013 metų ūkinės – ekonominės veiklos rezultatų vertinimo komisijų išvadas ir siūlymus, miško kirtimo atliekų gamybą biokurui, pagrindinių privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų, miško kirtimų ir prekybos apvaliąja mediena, likvidinės medienos išeigos, ekonominių (ilgalaikio turto grąža, specialistų darbo krūvio koeficientai, išlaidos transportui, specialistų darbo užmokesčiui ir kt.) rodiklių įvykdymą, FSC sertifikatų reikalavimų laikymąsi ir biologinės įvairovės išsaugojimą.

Veiklos rezultatų svarstymo įvertinimo komisiją sudarys generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas (Komisijos pirmininkas), Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, generalinio miškų urėdo pavaduotojai Gintaras Visalga ir Petras Kanapienis, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas Žebrauskas, Generalinės miškų urėdijos Vidaus audito skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskienė. Komisijos darbe planuoja dalyvauti ir aplinkos viceministras Linas Jonauskas.