Kinivarpų gausėja vidurio Lietuvoje

Kinivarpų gausėja vidurio Lietuvoje

Vykdant žievėgraužio tipografo populiacijos stebėjimą, 2014 metų balandžio 16-17 dienomis 9 miškų urėdijose 18 šviežių eglės poūkio kirtaviečių buvo išdėstytos 54 barjerinės gaudyklės IBL-3 su viliokliu Ipsodor W. Pirma sugautų vabalų apskaita atlikta gegužės 6-8 dienomis. Labiausiai kenkėjo populiacija, lyginant su 2013 metų pirma apskaita, išaugo Panevėžio ir Raseinių rajonų ribose esančiuose miškuose (žiūrėti grafiką). Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo vabalų kaip ir pernai sugauta Dubravos miškų urėdijos valdomoje teritorijoje. Gan stabili ir negausi kinivarpų populiacija išlieka Žemaitijoje: Rietavo ir Kuršėnų rajonuose. Labiausiai žievėgraužio populiacija mažėjo Alytaus, Trakų ir Rokiškio miškų urėdijų teritorijose. Gan aukšta ir net truputį auganti kenkėjo populiacija išlieka Ignalinoje.

Bendrai paėmus per pirmą apskaitą vabalų sugauta apie 10 procentų mažiau nei 2013 metų pirmos apskaitos metu. Žievėgraužio tipografo populiacijos lydere buvusi pietrytinė Lietuvos dalis, užleidžia pozicijas vidurio Lietuvai. Tam įtakos, be abejo, turėjo 2012 metų spalio 6 d. vidurio Lietuvoje daug žalos pridarę uraganiniai vėjai, gausiausiai pažeidę Raseinių, Radviliškio, Panevėžio ir Anykščių rajonų miškus.

Viso per pirmą apskaitą su 54 gaudyklėmis per 3 savaites sugauta 153 tūkstančiai žievėgraužio tipografo suaugėlių.

Valstybinės miškų tarnybos inf.