Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas sutrumpėjo

Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas sutrumpėjo

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015-06-29 įsakymu „Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, įtraukimo bei išbraukimo iš miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo“ 1 punktu, UAB „Medstata“, registruota adresu Purienų g. 2, Išorų k., Jonavos rajonas, nuo šių metų birželio mėnesio 29 d. dėl pakartotinio Miško dauginamosios medžiagos nuostatų pažeidimo yra išbraukiama iš Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo. UAB “Medstata” draudžiama auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą.