Miško kelių savininkai turi teisę uždaryti kelią

Miško kelių savininkai turi teisę uždaryti kelią

Atšilus orams, prasidėjus polaidžiui, prastėja miško kelių būklė, todėl labai svarbu, kad jos nepablogintų medienos vežėjai ir kad ja tinkamai rūpintųsi už kelių priežiūrą atsakingi asmenys.

Tausoti miško kelius miško naudotojus įpareigoja Miškų įstatymas. Jeigu šie keliai eina ne per vieno, o per kelių miško savininkų valdas, juos prižiūrėti ir remontuoti privalo tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai. Už kelių gadinimą gresia administracinė atsakomybė.

Kaip numato Kelių įstatymas ir nustatyta kelių priežiūros tvarka, vietinės reikšmės vidaus kelių, kuriems priskiriami ir miško keliai, taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas vykdo ir naudojimo priežiūrą organizuoja šių kelių savininkai (valdytojai).

Dalies vietinės reikšmės kelių savininkai (valdytojai) yra savivaldybės, dalies – miškų urėdijos, dar viena dalis – sudėtinė privataus miško valdos dalis su nustatytais servitutais. Teisės aktai nustato, kad kelio savininkas (valdytojas) gali laikinai apriboti ar nutraukti eismą arba uždaryti kelią dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to jis gali būti sugadintas, taip pat kelio priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui.

Aplinkos ministerija ragina kelių savininkus ar valdytojus aktyviau naudotis įstatymų suteiktomis teisėmis laikinai apriboti ar nutraukti eismą arba uždaryti kelius, o miško savininkams ar naudotojams sugadinus kelius, reikalauti iš jų atlyginti padarytus nuostolius Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos inf.