Naujos medžioklės taisyklės apribos besaikį žvėrių šėrimą

Naujos medžioklės taisyklės apribos besaikį žvėrių šėrimą

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis patvirtino Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimus, kurie įsigalios naujuoju 2014–2015 metų medžioklės sezonu.

„Šiais pakeitimais mes supaprastinome medžioklės tvarką, licencijų išdavimą ir naudojimą, apskritai sumažinome „popierizmo“ naštą tiek medžiotojams, tiek juos tikrinantiems aplinkosaugininkams. Taip pat atskyrėme netyčinius, smulkius medžioklės pažeidimus nuo šiurkščių – už šiurkščius bausim griežtai ir negailestingai, bet svarbu, kad dėl to nekentėtų tie, kurie tikrai netyčia padarė klaidą. Dar apribosime kai kur jau besaikiu tapusį gyvūnų šėrimą ir medžioklę prie šėryklų. Šie medžioklės pakeitimai leis užtikrinti tausojantį medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą“, – sako V. Mazuronis.

Pakeitus taisykles, įsigalios nauji medžioklės dokumentai – naujos licencijos ir medžioklės lapai. Paprastesnė ir patogesnė šių dokumentų išdavimo, pildymo ir sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų žymėjimo tvarka sumažins administracinę naštą medžioklės plotų naudotojams ir valstybiniams aplinkos apsaugos pareigūnams ir leis užtikrinti efektyvią medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo kontrolę ir kovą su brakonieriavimu.

Patikslinti kai kurių medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo terminai. Dėl šių pakeitimų buvo tartasi su mokslininkais, ekspertais ir medžiotojus vienijančiomis organizacijomis. Šie pakeitimai sudarys tinkamas sąlygas racionaliai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Kita vertus, šie pakeitimai leis tinkamai reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų (ypač kanopinių žvėrių) populiacijų dydį ir taip sumažinti jų daromą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškams.

Pakeitus taisykles, patikslintas pažeidimų, kurie laikomi šiurkščiais taisyklių pažeidimais, sąrašas. Už tokius pažeidimus brakonieriams numatytos pačios griežčiausios nuobaudos. Ir ne tik piniginės, bet ir pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas, o turintiems medžiotojo bilietą – ir teisės medžioti atėmimas.

Taip pat žengtas žingsnis, siekiant apriboti kai kur jau besaikiu tapusį medžiojamųjų gyvūnų šėrimą. Uždraustas gyvūnų šėrimas jiems neįprastais pašarais, kurių jie negali rasti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Naujuoju medžioklės sezonu įsigalios draudimas medžioti prie šėryklų, kaip yra visose pažangiose medžioklės organizavimo požiūriu šalyse, leidžiant medžioti tykojant ar sėlinant tik medžiojamųjų gyvūnų viliojimo vietoje, kurioje gali būti išpilta ne daugiau kaip 20 kg natūralios kilmės masalo.

Am.lt