NMA siūlo 7 mln. Lt sankciją urėdijoms, įsidiegusioms gaisrų stebėjimo sistemą

NMA siūlo 7 mln. Lt sankciją urėdijoms, įsidiegusioms gaisrų stebėjimo sistemą

Nacionalinė mokėjimo agentūra, atsižvelgdama į tyrimo metu surinktą informaciją, nustatė pažeidimų ir nusprendė siūlyti Žemės ūkio ministerijai taikyti 25 proc. sankciją miškų urėdijoms, įgyvendinusioms projektus antžeminei automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemai diegti.

Pažeidimų tyrimo metu nustatyta, kad, vykdant viešojo pirkimo sutartis, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimo įstatymo, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos administravimo taisyklių, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ įgyvendinimo taisyklių bei paramos sutarties nuostatos. Iš viso projektams dėl antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos diegimo įgyvendinti buvo išmokėta 27 mln. Lt paramos lėšų.