Nykstantiems paukščiams išsaugoti teikiama parama

Nykstantiems paukščiams išsaugoti teikiama parama

Primename, kad dar galima kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo š. m. balandžio 1 d. iki liepos 31 d.

Meldinės nendrinukės – vieni rečiausių migruojančių šlapių pievų paukščių – priskirtos prie globaliai nykstančių. Pernai Lietuvoje suskaičiuota vos per 100 šios rūšies paukščių. Meldinės nendrinukės gali išnykti, jei jų buveinės nebus tinkamai tvarkomos.

Galimi pareiškėjai

Finansinė parama teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir pagal specialius gamtosaugos reikalavimus vykdantiems žemės ūkio darbus teritorijose, kuriose gali gyventi nykstantys paukščiai – meldinės nendrinukės.

Pareiškėjai turi įsipareigoti sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatoje patvirtintus darbus. Juos reikia pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti ne vėliau kaip kitų metų kovo 1-ąją.

Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos arba panaudos sutartys turi būti užregistruotos VĮ Registro centre ir sudarytos ne trumpesniam nei prisiimtam pagal veiklą (įskaitant tęstinę) laikotarpiui.

Pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti tik tie ūkininkai, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai sutampa su meldinei nendrinukei svarbiomis teritorijomis.

Tinkamos skirti paramą teritorijos yra pažymėtos žemėlapiuose, kuriuos galima rasti interneto svetainėje www.meldine.lt. Šie plotai pažymėti raudonai ir yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės rajonuose.

Iki liepos pradžios dėl paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti kreipėsi 9 pareiškėjai, prašydami 11,36 tūkst. Eur.

Su KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.