Paskelbtas Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas ‘2014

Paskelbtas Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas ‘2014

Valstybinė miškų tarnyba savo tinkalpyje yra paskelbusi Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą ‘2014.

Miško sėklinėje bazėje registruojami sėkliniai ir atrinkti (I selekcinės grupės) medynai, miško sėklinės plantacijos, klonų rinkiniai, bandomieji želdiniai, miško genetiniai draustiniai, rinktiniai, elitiniai medžiai ir kiti vertingi medynai, medžių grupės ar pavieniai medžiai, iš kurių gaunama miško dauginamoji medžiaga, skirta miškų atkūrimui, įveisimui ir prekybai.

Lietuvoje šiuo metu išskirti 159 genetiniai draustiniai, 197 sėkliniai medynai, 2829 rinktiniai medžiai, 161 sėklinė plantacija, 1128 klonų rinkiniai ir 62 palikuonių bandomieji želdiniai.