Privačių miškų savininkams – mokomieji filmukai internetu

Privačių miškų savininkams – mokomieji filmukai internetu

Kaip sodinti mišką, kaip jį teisingai retinti ir kirsti, kaip ugdyti jaunuolynus – su šiomis ir kitomis aktualiomis privačių miškų savininkams pamokėlėmis galima susipažinti žiūrint Aplinkos ministerijos tinklalapyje (rubrika „Miškai“, skiltis „Vaizdinė mokomoji informacija“) ir „You Tube“ interneto svetainėje įdėtus filmukus. Šie visiems prieinami profesionaliai parengti vaizdo reportažai sukurti ministerijos lėšomis.

Sumanymas juos sukurti kilo atsižvelgus į privačių miškų savininkų apklausas. Pastariesiems viena svarbiausių problemų – tai, kad trūksta miškininkystės žinių ir ūkininkavimo miškuose patirties. Šią spragą padės užpildyti ir septyni jau sukurti 5-7 minučių trukmės filmukai.

Pirmasis – „Miško atkūrimas – svarbiausias darbas miške“ – moko, kaip atkurti ar įveisti vertingą mišką. Antrasis supažindina su retinimo ir einamaisiais kirtimais, kurie yra labai svarbūs siekiant, kad brandos sulauktų ūkiniu ir gamtiniu požiūriu vertingas miškas. Trečiasis filmukas moko, kad miško derlių nuimti reikia atsakingai. Mediena sudaro tik dalį miško vertės, todėl ją reikia paimti taip, kad nekiltų pavojaus miško ekosistemai, kad būtų užtikrinamos miško aplinkosauginės ir rekreacinės funkcijos. Kaip tinkamai sodinti naujus medynus, galima pamatyti žiūrint ketvirtąjį filmuką „Sodindami mišką prisiimame atsakomybę šimtmečiui“. Daugiausia miško sodmenų išauginama urėdijų medelynuose. Prityrę specialistai įvertina sodmenų gyvybingumą, kitus kokybės kriterijus ir atrenka, kuriems daigeliams lemta virsti medžiais.

Penktasis filmukas skirtas jaunuolynų ugdymui. Iki 20 metų bet kokios rūšinės sudėties medynuose atliekami jaunuolynų ugdymo kirtimai. Šiais kirtimais mišrūs medynai formuojami šalinant stelbiančius nepagrindinių rūšių medžius bei krūmus ir sudarant optimalias sąlygas pagrindinių rūšių medžiams augti. Grynuose medynuose siekiama sumažinti jų tankumą ir taip susilpninti medelių konkurenciją, didinti medynų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams. Šeštasis filmukas įspėja, kad gaisras – didžiausias pavojus medžiams. Siekiant jo išvengti labai svarbu, kad būtų laikomasi miško priešgaisrinės apsaugos taisyklių. Miškų sergėjimo nuo ugnies patirtimi dalijasi vienų degiausių Lietuvoje – Druskininkų miškų – specialistai.

Septintasis filmukas pasakoja apie sanitarinę miško apsaugą. Kol iš mažučio daigelio užauga galingas medis, jam tenka įveikti daug pavojų. Maistingos žievės, sultingų lapų ar medienos paskanauti nori įvairūs miško gyventojai, o ką jau kalbėti apie ligas, kurios tik ir tyko aplaidaus savininko klaidos prižiūrint mišką. Pagrindinė taisyklė – labai rūpestingai atlikti miško priežiūros darbus, pradedant sodinimu ir baigiant kirtavietės sutvarkymu.

Šiuos vaizdo reportažus netrukus papildys dar keli filmukai apie miško tvarkymą.

Visuomenės informavimo skyrius