Leidimas kirsti mišką

Miško kirtimas yra reglamentuotas LR teisės aktais. Miško savininkai norintys parduoti, išsikirsti medieną ar naudotis savo miško ištekliais gali tik gavus nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimus išduoda valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai.
leidimas

Leidimą kirsti miškui miško savininkas gali gauti turėdamas šiuos dokumentus:

  • miškotvarkos projektą;
  • biržės atrėžimo planelį (tai dokumentas, kuriame yra nubraižoma ir pateikiama informacija apie kertamo miško sklypo linijas ir tame (kertamame) miško plote paliekamus medžius bioįvairoves tikslais);
  • nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro (nuosavybės planelis, kuriame turi būti VĮ Registrų centro antspaudas ir regiono kuriame yra miško sklypas, žemėtvarkos skyriaus antspaudas)

Miško  savininkams, kurių turimas miško plotas nėra didesnis nei 3 ha, norintiems gauti leidimą kirsti mišką, miškotvarkos projektas nėra būtinas. Šių miškų savininkams reikia pateikti valstybinei miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui šiuos dokumentus:

  •  biržės atrėžimo planelį;
  •  nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro;
  •  nenukirsto miško ištisinio matavimo dokumentą (tai dokumentas, kuriame yra pateikiami kertamo miško sklypo medžių stiebų aukštis ir skersmuo ir apskaičiuojamas kiekvieno tame sklype esančio medžio stiebo tūris).

projektas
UAB ,,Vizon‘‘ specialistai suteiks nemokamą konsultaciją dėl leidimo kirsti mišką dokumentų gavimo. Dėl smulkesnes informacijos kreiptis numeriu +37061442170 arba el. paštu  uabvizon@gmail.com