Miškotvarkos projektai

Privačių miškų savininkai norėdami savo miško valdoje atlikti brandžių medynų pagrindinius kirtimus, taip pat miško savininkai, kurių turimuose miško plotuose yra ir brandžių, ir pribręstančių medynų (t. y. iš turimos 10 ha valdos galimi ir pagrindiniai ir tarpiniai miško kirtimai) turi turėti vidinės miškotvarkos projektą.

Kada miškotvarkos projektai nėra būtini? Miškotvarkos projektas nebūtinas tada, kai miško plotas, kuriame yra galimi kirtimai, nėra didesnis nei 3 ha.

projektass

Miško savininkams, kurių valdose bus rengiamas miškotvarkos projektas, nepriklausomai nuo to, kokią valdos dalį sudaro brandūs ar jauni medynai, miškotvarkos projektas bus rengiamas visai turimai valdai (t. y. 15 ha miško savininkui ūkinės priemonės bus projektuojamos 3 ha, o projektas rengiamas 10 metų laikotarpiui ir visai miško valdai). Miškotvarkos projektai mažesniems nei 10 ha valdoms yra rengiami 20 metų, o kurių plotas didesnis nei 10 ha dešimčiai metų.

Kaip gauti miškotvarkos projektą?

Norint užsisakyti miškotvarkos projektą reikia turėti šiuos dokumentus:

  • nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro;
  • nuosavybės planelį, kuriame turi būti VĮ Registrų centro antspaudas ir regiono, kuriame yra miško sklypas, žemėtvarkos skyriaus antspaudas. Taip pat, nuosavybės planelis turi būti su sklypo išorinių linijų ilgiais.

Kodėl miškotvarkos projektai yra rekomenduojami?

Miško savininkams, net ir neketinantiems vykdyti jokių kirtimų, rekomenduojama užsisakyti miškotvarkos projektą, nes tik turint šį dokumentą galima pasinaudoti ES parama miškams. Taip pat, miškotvarkos projektas yra reikalingas norint gauti kompensacijas už ūkinės veiklos apribojimus, miškui esant saugomose teritorijose ar dėl miško valdoje įregistruotus raudonosios knygos saugotinus objektus.

valdos planas

UAB „Vizon“ specialistai suteiks nemokamą konsultaciją visais miškotvarkos projektų rengimo klausimais. Taip pat galime parengti miškotvarkos projektą 2-4 savaičių laikotarpyje už sutartą kainą. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis numeriu +37061442170 arba el. paštu uabvizon@gmail.com.