Užkardomas kelias nelegaliam medienos gabenimui

Užkardomas kelias nelegaliam medienos gabenimui

Generalinė miškų urėdija tikrina ir spaudoje pasirodžiusią informaciją dėl medienos gabenimo. Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško kontrolės grupės specialistai šių metų birželio 16-17 dienomis atliko patikrinimą VĮ Veisiejų miškų urėdijoje. Patikrinus medienos apskaitą ir girininkijose esamų medienos likučių kiekius, mobiliosios grupės specialistai pasidomėjo ir 2014 m. gruodžio mėn. spaudoje skelbtos informacijos tikrumu apie neva iš valstybinių miškų nelegaliai iškirstos ar iš sandėlių pavogtos apvaliosios medienos gabenimą miško keliais į Lenkiją viršijant leistiną transporto masę su kroviniu.
VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdas informavo, kad tuo klausimu buvo suorganizuota keletas pasitarimų ir imtasi prevencinių priemonių. Metų pradžioje buvo surengtas pasitarimas ir atsakingos institucijos ėmėsi priemonių transporto, kertančio valstybės sieną miško keliais, kuriuose ribojamas transporto priemonių svoris, kontrolei sustiprinti.
VĮ Veisiejų miškų urėdijos valdomuose valstybiniuose miškuose pastaruoju metu nebuvo fiksuota savavališkų miško kirtimų ar iš sandėlių pavogtos ir į Lenkiją išvežtos apvaliosios medienos.
2015 m. gegužės mėn. vykusio Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pasitarimo duomenimis, Valstybinė mokesčių inspekcija numato vykdyti projektą „Mediena“, kurio metu bus kontroliuojami veiklą vykdantys juridiniai ir fiziniai asmenys. Bendradarbiaujant su institucijomis, Valstybinė mokesčių inspekcija pastaruoju metu yra gavusi 500 pranešimų dėl medienos gabenimo. Gauta informacija apibendrinama ir bus perduota apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms stebėsenos ir kontrolės veiksmams. Patikrinus medienos vežėjus, apie kuriuos skundų gauta keletą kartų, nustatyta neapskaitytų pajamų faktų.
Generalinės miškų urėdijos mobiliosios miško kontrolės grupės specialistai vykdys aktyvesnę medieną vežančio transporto stebėseną bei kontrolę ir prisidės prie projekto „Mediena“.
Primename, kad medienos gabenimo dokumentai būtini vežant bent vieną kubinį metrą medienos. Jei jų neturima, gresia bauda. Taip pat žinotina, jog medienos gabenimo tvarką reglamentuoja LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas (kartu su poįstatyminiais aktais).