Valstybinė miškų tarnyba pasirašė sutartį su Muitinės departamentu

Valstybinė miškų tarnyba pasirašė sutartį su Muitinės departamentu

Valstybinė miškų tarnyba, įgyvendindama 2013 m. kovo 3 d. įsigaliojusį ES medienos reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010), kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, pasirašė duomenų teikimo sutartį su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Vadovaujantis šia sutartimi, Muitinės departamentas prie Lietuvos finansų ministerijos teiks duomenis Valstybinei miškų tarnybai apie apvaliosios medienos importą ir trečiųjų šalių. Šie duomenys leis Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams nustatyti veiklos vykdytojus, pateikiančius rinkai ne Europos Sąjungoje paruoštą apvaliąją medieną.

Valstybinė miškų tarnyba primena, kad veiklos vykdytojai, pateikiantys rinkai medieną, privalo naudotis deramo patikrinimo sistema. Plačiau apie ES medienos reglamento reikalavimus galite rasti čia:

http://miskobirza.lt/news/3270-es-medienos-reglamentas