Valstybinė miškų tarnyba: tik kas ketvirta urėdija racionaliai naudoja medieną

Valstybinė miškų tarnyba: tik kas ketvirta urėdija racionaliai naudoja medieną

Pagal Valstybinės miškų tarnybos atliktus skaičiavimus Aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-570 VĮ miškų urėdijoms 2014-2018 m. laikotarpyje paskirstyta metinė pagrindinio miško naudojimo norma. Metinę normą sudaro 11035 ha brandžių medynų ploto plyno kirtimo ekvivalentu , iškertant jame 3107,3 tūkst.m³ likvidinės medienos. Tai atitinka maksimalų galimą iškirsti likvidinės medienos tūrį, nustatytą pagal Nacionalinės miškų inventorizacijos 2012 m. III-IV grupės valstybinės reikšmės miškuose brandžių medynų stiebų tūrį – 352 m³/ha, paliekamų miškuose biologinės įvairovės medžių stiebų tūrį – 13 m³/ha (pagal VĮ miškų urėdijų ataskaitas 2009-2013 m. pateiktas Valstybinei miškų tarnybai) bei likvidinės medienos išeigos iš stiebų procentą – 83,6. Likvidinės medienos išeigos procentas nustatytas pagal Aplinkos ministro patvirtintas medžių tūrio struktūros, brandžių medynų prekinės struktūros bei likvidinės medienos nuostolių, patiriamų kirtimo, transportavimo ir laikymo metu, normatyvus (Žin., 2010, Nr. 111-5664), adaptuotus NMI 2008–2012 duomenims.

Pagal VĮ miškų urėdijų 2013 m. pabaigoje Valstybinei miškų tarnybai pateiktą 2014 m. biržių atrėžimo medžiagą, nustatyta, jog urėdijos 11172 ha ekvivalentiniame brandžių medynų plote planuoja iškirsti 2657,1 tūkst. m³ likvidinės medienos tūrį. Valstybinės miškų tarnybos direktorius, reaguodamas į tokią situaciją, 2014 m. sausio mėn. pradžioje pavedė Miškų kontrolės skyriaus Valstybinių miškų kontrolės poskyriui atlikti atrėžtų pagrindinio naudojimo biržių įvertinimą aštuoniose miškų urėdijose. Iš kiekvienos šių miškų urėdijų pateikto 2014 m. biržių sąrašo atsitiktiniu būdu buvo atrinkta ir ištisiniu būdu permatuota po 3 biržes, iš viso 24 biržės, kurių bendras plotas 40,7 ha. Patikrinimo rezultate nustatytas 1666 m³ didesnis likvidinės medienos tūris nei buvo nustatytas biržės atrėžimo metu.

Atlikus 2009-2013 m. pagrindinio miško naudojimo analizę, nustatyta, jog per 5 metus miškų urėdijų iškirstose 45633 ha plyno kirtimo biržėse pasiekta vidutinė prekinės medienos išeiga lygi 74 proc. Ketvirtadalis visų miškų urėdijų (Biržų, Druskininkų, Jonavos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Šakių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilniaus) yra pasiekę neblogų rezultatų racionaliai sunaudojant brandžiuose medynuose išaugintą medieną – vidutinė prekinės medienos išeiga siekia 77 proc ir daugiau. Atliktos analizės rezultate kiekvienai urėdijai nustatyta prekinės medienos normatyvinė išeiga. Aukščiau minėtų miškų urėdijų patirtis galėtų žymiu laipsniu pasitarnauti siekiant prekinės medienos išeigos normatyvinio lygio ir kitose miškų urėdijose.

Valstybinė miškų tarnyba numato ir ateityje teikti išskirtinį dėmesį pagrindinio miško naudojimo įvykdymo kontrolei miškų urėdijose, kuriose likvidinės medienos išeiga labiausiai skirsis nuo normatyvinės.

Valstybinės miškų tarnybos inf.