Miškotvarkos projekto rengimas

Suprantame, koks svarbus ir vertingas yra jūsų miškas, todėl mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jis būtų tinkamai tvarkomas ir prižiūrimas. Mes paruošime miškotvarkos projektą, kuris yra išsamus dokumentas, nurodantis ilgalaikę miško valdymo strategiją ir veiksmų planą. Tai yra planas, kuris numato konkrečius žingsnius ir gaires miško būklės gerinimui, saugumui, produktyvumui ir ilgalaikiam išteklių tvarumui užtikrinti.

Mūsų specialistai atidžiai išnagrinės jūsų miško situaciją nei įsiklausys į Jūsų  poreikius bei tikslus. Remiantis šia informacija, mes parengsime išsamų ir individualizuotą miškotvarkos projektą, kuris atitiks jūsų lūkesčius.

Miškotvarkos projektas dažnai yra parengiamasis etapas prieš pradedant kirtimus ar kitus miško valdymo veiksmus. Jame apibrėžiamos tokios svarbios sritis kaip medyno būklės ir struktūros analizė, medienos prieaugio prognozės, kirtimo planai, atstatymo ir atkūrimo priemonės, gamtos ir aplinkosaugos aspektai, miško sauga, rekreacinės galimybės ir kitos svarbios detalės.

Mes įsipareigojame dirbti kartu su Jumis, kad įgyvendinant miškotvarkos projektą būtų pasiekti geriausi rezultatai, Jūsų miškas būtų tinkamai prižiūrimas.

Dokumentų siuntimas